Home

PrihlásenieVitajte

Táto skupina bola vytvorená so zámerom dať priestor účastníkom školy na rozhovory a vzájomné spoznávanie sa cez diskusie o žití myšlienok a aktívnom pôsobení do svojho okolia.  Predpokladom je, že jej členovia majú spoločné ciele a ideály a teda potrebu zmeniť niečo vo vonkajšom svete, premeniť zaužívanosť na živosť, a chromé na pevné a silné, a to najmä v oblasti, ktorej sa práve oni bližšie venujú. Priestor je tu vytvorený práve na rozhovory, ktoré by mohli vyústiť do vzájomnej pomoci a spolupráce.

Do neverejnej časti sa dostanete po prihlásení.